Usługi kominiarskie obowiązkowe

Czyszczenie kominaDo obowiązkowych usług kominiarskich należy wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, do których zobligowani są właściciele lub zarządcy nieruchomości. Aktualne przepisy wskazują, że przeglądy należy realizować co najmniej raz do roku, ale w przypadku ogrzewania obiektu za pomocą paliwa stałego, jakim jest np. węgiel, takie czyszczenie powinny odbywać się cztery razy do roku. Natomiast co 6 miesięcy, gdy w budynku stosowane jest paliwo ciekłe, np. olej opałowy. 

Brak obowiązkowej kontroli kominiarskiej może skutkować nałożeniem na właściciela lub zarządcę nieruchomości mandatu nawet w wysokości 500 zł, a także, do obiektu z niedrożnymi przewodami kominowymi, może zostać odcięty dopływ gazu. Możliwe są również konsekwencje związane z ubezpieczeniem nieruchomości, gdyż brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu kominiarskiego w terminie, może spowodować odrzucenie przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania na przykład w sytuacji ewentualnego pożaru.  

 

Jakie są rodzaje obowiązkowych usług kominiarskich?

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

  • czyszczenie przewodów dymowych polegających na usunięciu zanieczyszczeń osadzających się na ściankach komina, takich jak sadza i smoła wykonywanych 4 razy do roku;
  •  czyszczenie przewodów spalinowych – 2 razy w roku oraz wentylacyjnych – raz na rok, w ramach którego należy oczyścić je z pajęczyn i ptasich gniazd, blokujących przekrój komina oraz usunąć wszelkie zanieczyszczenia poprzez otwór rewizyjno-wyczystny.