Okresowa kontrola

Narzędzie kominiarzaOkresowe kontrole kominiarskie są obowiązkowe dla każdego obiektu, bez względu na to, czy jest to dom jednorodzinny, czy też duży zakład przemysłowy. Wykonywane są one przez profesjonalnych pracowników, wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i pomiarowy oraz nierzadko specjalne kamery pomocne przy dokładnym sprawdzaniu przewodów kominowych.

Zaczynają się one od przeprowadzenia czynności na dachu, polegających na oczyszczeniu przewodów i sprawdzeniu ich drożności przy pomocy specjalnych narzędzi kominiarskich.

 

Na czym polegają okresowe kontrole przewodów kominowych?

Badanie sprawności stanu technicznego przewodów kominowych wykonuje się co najmniej raz w roku, a jego zakres powinien obejmować:

  • badanie drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowego ciągu,
  •  badanie prawidłowości podłączeń do jednego przewodu kominowego kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych,
  •  sprawdzenie stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych, łączników, rur zapiecowych,
  •  prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych,
  •  obecność w lokalu urządzeń wymuszających ciąg kominowy,
  •  badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych,
  •  badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp., ław kominiarskich,

 

Obiekty wielkopowierzchniowe podlegają takim samym kontrolom jak inne obiekty budowlane, inna jest jednak ich częstotliwość. Powinny być one przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.